Laboratori de pròtesis dentals a Andorra: protètics especialistes en pròtesis fixes, amovibles, flexibles i servei urgent

A la Policlínica Dental Rogé, a Andorra, hi trobarà els millors especialistes protètics i, com que coneixem la importància del desenvolupament d’una pròtesi, els nostres odontòlegs treballen en una relació molt estreta amb el protètic especialista.

Per això, a les mateixes instal·lacions de la Policlínica Dental Rogé, a Andorra, comptem amb el nostre propi laboratori protètic, en una superfície de 100 m2. Al nostre laboratori, els millors protètics conceben les pròtesis dentals, ja siguin fixes, amovibles o flexibles, i també amb caràcter urgent.

Què ofereixen els tractaments protètics dentals de la Policlínica Dental Rogé? Urgència, i satisfacció garantida

Al laboratori de la Policlínica Dental Rogé analitzem i dissenyem pròtesis dentals altament especialitzades, que tenen la funció de reconstituir les dents absents mitjançant corones en pròtesis fixes, amovibles o flexibles.

La integració d’un laboratori protètic a l’estructura de la Policlínica Dental Rogé permet establir la millor relació entre odontòlegs, protètics especialistes i pacients, per a garantir la màxima qualitat i els millors resultats dels nostres tractaments protètics en temps i en adaptació.

La satisfacció dels nostres pacients amb els seus tractaments és fonamental per nosaltres.

Per això:

  • Som especialistes en pròtesis dentals fixes, flexibles i amovibles.
  • Duem a terme les pròtesis dins el nostre propi laboratori, i en garantim la urgència, l’eficiència i la seguretat.
  • Fem impressions per a l’especialista protètic, que duu a terme la feina sol·licitada al laboratori.
  • Realitzem totes les pròtesis, ja siguin fixes, amovibles i fins i tot les de caràcter urgent, sota control microscòpic.
  • Oferim servei urgent.
  • Millorem substancialment l’autoestima del pacient.

A més, com a especialistes, a la Policlínica Dental Rogé ens comprometem a oferir-li el millor manteniment per tal que la seva pròtesi fixa, amovible o flexible funcioni de manera òptima durant molt temps.

Share This